Αντιμικροφωνικό ProTech Sound

Περιορίζει τους μικροφωνισμούς σε δύσκολες μικροφωνικές εγκαταστάσεις, όπως εκκλησίες αίθουσες συνεδρίων κλπ.
αυτόματη λειτουργία

Κατασκευαστής: