Καμπάνα Παραδοσιακή

Η αναφερόμενη τιμή είναι ανά κιλό.